શૈલેષ રાઠોડ "અભિધેય" લેખક, કર્મશીલ, જર્નાલિસ્ટ (દિવ્યભાસ્કર) સંપર્ક:૯૮૨૫૪૪૨૯૯૧
LATEST NEWS
  • શૈલેષ રાઠોડ "અભિધેય" લેખક, કર્મશીલ, જર્નાલિસ્ટ (દિવ્યભાસ્કર) સંપર્ક:૯૮૨૫૪૪૨૯૯૧
  • શૈલેષ રાઠોડનું રાજયપાલ દ્વારા રાજ્યના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક-સન્માન-પરિતોષિક એનાયત કરાયો

Recent Post

 શૈલેષ રાઠોડ UPSC શું  છે ? તેની તૈયારી કઈ રીતે કરવી ?  UPSC ની એક્ઝામ કોણ આપી શકે ?  UPSC ની ભરતી કેટલા વર્ષે થાય ?  UPSC નો સિલેબસ શું છે ? UPSC ની ભરતીમાં કઈ સર્વિસ મળે ?  વગેરે સવાલો તમને થતા હશે ! UPSC નું પૂરું નામ યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન છે. UPSC એ […] Read more

શૈલેષ રાઠોડ યૂટ્યુબ

શૈલેષ રાઠોડ “અભિધેય” લેખક, કર્મશીલ, જર્નાલિસ્ટ (દિવ્યભાસ્કર) સંપર્ક:૯૮૨૫૪૪૨૯૯૧

© 2018 Shailesh Rathod. Developed By TechnoGuide Infosoft Pvt. Ltd.