શૈલેષ રાઠોડ "અભિધેય" લેખક, કર્મશીલ, જર્નાલિસ્ટ (દિવ્યભાસ્કર) સંપર્ક:૯૮૨૫૪૪૨૯૯૧
LATEST NEWS
  • શૈલેષ રાઠોડ "અભિધેય" લેખક, કર્મશીલ, જર્નાલિસ્ટ (દિવ્યભાસ્કર) સંપર્ક:૯૮૨૫૪૪૨૯૯૧
  • શૈલેષ રાઠોડનું રાજયપાલ દ્વારા રાજ્યના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક-સન્માન-પરિતોષિક એનાયત કરાયો

Recent Post

કોરોનાની બીમારીનો હાઉ ધીમેધીમે જીવન પધ્ધતિ બદલી રહ્યું છે.શિક્ષણ થી લઈ આપણી લાઈફ સટાઇલ બદલવા આપણે મજબૂર બન્યા છે.આવા સમયે ડોપ્રેશન અને રોગપ્રતિકારક શબ્દની સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ રહી છે.હકારાત્મકતા,પ્રેમ અને ભાઈચારો મિત્રતાની પ્રથમ જરૂરિયાત છે.બાઇબલનું મૂળ શિક્ષણ એ છે કે... Read more

શૈલેષ રાઠોડ યૂટ્યુબ

શૈલેષ રાઠોડ “અભિધેય” લેખક, કર્મશીલ, જર્નાલિસ્ટ (દિવ્યભાસ્કર) સંપર્ક:૯૮૨૫૪૪૨૯૯૧

© 2018 Shailesh Rathod. Developed By TechnoGuide Infosoft Pvt. Ltd.